Rozalia Zelke – Przyśpiewka o tabace z 1951 r. (Dobrô tôbaka)

17 marca, 2015 2:05 am
More videos
77
Views
   

Pełny tekst piosenki o tabace:

Dobrô tôbaka (1951)
spiéwô Rózela Zelke, Wiôlgô Wies (pol. Władysławowo)

Dobrô tôbaka, co ją kòżdi chwôli,
A nié jeden gôdô: „Niéch sã dom mój wôli –
Jô tôbakã muszã miec!”

Czej jesmë w kòscele, kôzanié slëchómë,
Jak nóm sã spac zachce to roga szëkómë,
Czestëjemë sąsôdów.

A chòc ksãdz widzy, to òn sã nie gniéwô,
Bo òn ju sóm w tôbaczérce miéwô
Czej przestónie, zażëje.

Jedni zażiwają czôrné zele swòjsczi,
Drëdżi zażiwają zôłté zele kùpczi.
A ti trzecy prymkùją.

A ti Kaszëbi co ją w rogach noszą
Co rôz zażëją, w górã róg pòdnoszą
Czë téż w rogù sã swiecy.

A jak sã swiecy, baro sã gniéwają,
Bo ju tôbaczi ledwò w rogù mają
Róg tlëką ò kòlano

A ti rëbôce, co pò mòrzu plëną,
To bez tôbaczi ledwò że nie żdżiną,
Bo tôbakã muszą miec.

A ti co nie pôlą i nie zażiwają,
Ti téż nick wicy jak tą biédã mają.
Jô tôbakã mùszã miec!

A të, kòbito, szëkôj jaczi radë,
Bò bez tôbaczi, bãdą kłótnie, zwadë,
Jô tôbakã mùszã miec!

ã — an, téż: o
ą — un
ô — y
ò — łe
ù — łu
ë — zwãk pòstrzédny midze „e” a „a”
sz, cz, ż, dż — ś, ć, ż, dź

Oczywiście wymowa jest w piosence nieco inna niż napisałem, bo jest to dialekt północnokaszubski.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>